Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2015

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΠΑΜ ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

ΠΡΟΣ
ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΣΤΑΔΙΟΥ 27 , ΑΘΗΝΑ                                                                                                              Αθήνα, 18/09//2015

ΑΠΟ
ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ( Ε.ΠΑ.Μ.)

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ Εσωτερικών,
Όπως γνωρίζετε, το Ε.ΠΑ.Μ. ,  με  το  από  17/09/2015 έγγραφό του, απάντησε   στην  ΑΠ 32388/ 16-9-2015  επιστολή σας με θέμα ¨Εκδοση αδείας εισόδου του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης την 20η Σεπτεμβρίου 2015» και σας  υπέδειξε τους  επίσημους αντιπροσώπους του που θα μπορούν να εισέλθουν στο Υπουργείο Εσωτερικών το βράδυ των εκλογών.
Ωστόσο με το παρόν έγγραφό μας σας επισημαίνουμε τις εντονότατες αντιρρήσεις μας για το συνολικό πλαίσιο διεξαγωγής των εκλογών, αφού η εκ μέρους μας γνωστοποίηση των αντιπροσώπων μας ουδόλως σημαίνει την αποδοχή ή νομιμοποίηση του εν λόγω αντισυνταγματικού νομικού πλαισίου, επιφυλασσόμαστε δε ρητώς του δικαιώματός μας να προβούμε σε νομικές ενέργειες προσβολής του.
Καταρχάς τονίζουμε ότι οι εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 πραγματοποιούνται δυνάμει του καλπονοθευτικού και αντισυνταγματικού εκλογικού νόμου που προβλέπει το διαβόητο “μπόνους” των 50 εδρών για το πρώτο κόμμα. Όπως αντιλαμβάνεστε, η πριμοδότηση του πρώτου κόμματος με 50 επιπλέον έδρες, δηλαδή με το 1/6 της συνολικής κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ευθέως διαστρέφει το πραγματικό εκλογικό αποτέλεσμα και τη βούληση του Ελληνικού Λαού, ενώ ταυτόχρονα παραβιάζει τη δημοκρατική αρχή που είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη και επιβάλλει την αυθεντική κοινοβουλευτική εκπροσώπηση των Ελλήνων πολιτών. Η αρχή της πλειοψηφίας προφανώς επιβάλλει τη στήριξη της όποιας κυβέρνησης από κόμματα που διαθέτουν την πλειοψηφία στο εκλογικό σώμα, προϋπόθεση που δεν τηρείται με την εφαρμογή του ισχύοντος εκλογικού νόμου. Για τον λόγο αυτόν υποστηρίζουμε ότι το μόνο συνταγματικά ανεκτό εκλογικό σύστημα είναι η λεγόμενη απλή αναλογική και μάλιστα χωρίς το όριο του 3% για την είσοδο στη βουλή.
Δεύτερη κατά την άποψή μας σοβαρότατη παραβίαση της δημοκρατική αρχής συνιστά το γεγονός ότι με πρωτοβουλία της απελθούσας κυβέρνησης η προεκλογική περίοδος υπήρξε εξαιρετικά σύντομη, γεγονός που δεν παρέχει τη δυνατότητα λεπτομερούς και σαφούς ενημέρωσης των πολιτών για τα προγράμματα και τις θέσεις των διαφόρων κομμάτων. Επομένως καταγγέλλουμε και αυτή τη μεθόδευση ως ευθέως αντιδημοκρατική.
Τρίτη αιτίαση κατά του απαράδεκτου νομικού πλαισίου των εκλογών αποτελεί ο αποκλεισμός των εξωκοινοβουλευτικών κομμάτων, τόσο από τη συμμετοχή τους στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, όσο εν πολλοίς και από τη συμμετοχή τους σε πολιτικές συζητήσεις στα ΜΜΕ. Δεν είναι δυνατόν σε έστω τύποις δημοκρατικό καθεστώς να μη δίδονται ακριβώς οι ίδιες δυνατότητες προβολής σε όλα τα κόμματα και μάλιστα ανεξαρτήτως της μέχρι τότε απήχησής τους στους πολίτες. Ο μηχανισμός έμμεσου αποκλεισμού των μικρών κομμάτων από την προβολή τους στα ΜΜΕ ουσιαστικά περιορίζει με καταφανώς αντιδημοκρατικό τρόπο τη δυνατότητα των πολιτών να ακούσουν απόψεις και θέσεις κομμάτων που δεν εκπροσωπούνται στη βουλή. Σας γνωρίζουμε χαρακτηριστικά ότι η διακαναλική συνέντευξη του ΕΠΑΜ προβλήθηκε από τα ιδιωτικά ΜΜΕ πανελλαδικής εμβέλειας μεταξύ 1.00 π.μ. και 5.00 π.μ. της 18-9-2015, δηλαδή σε ώρες που η πλειοψηφία των πολιτών κοιμόταν, ενώ η ΕΡΤ την προέβαλε στις 10.30 π.μ.
Το τέταρτο μελανό σημείο της εκλογικής διαδικασίας έγκειται στις σκανδαλώδεις ρυθμίσεις που διέπουν την κρατική χρηματοδότηση προς τα κόμματα, με τις οποίες ενισχύονται μόνο τα κοινοβουλευτικά κόμματα και όποια εξωκοινοβουλευτικά κόμματα επιτύχουν συγκεκριμένο ποσοστό ψήφων. Είναι ενδεικτικό ότι ακόμα και η δωρεάν παροχή του χάρτου για την εκτύπωση των ψηφοδελτίων έχει προϋποθέσεις που αποκλείουν όσα κόμματα δεν έχουν επαρκή εκπροσώπηση λόγω οικονομικών δυσκολιών. Δεδομένου ότι τα δημοκρατικά δικαιώματα, όπως εν προκειμένω το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, δεν προϋποθέτουν να διαθέτει κάποιος και τα αντίστοιχα οικονομικά μέσα, το ΕΠΑΜ καταγγέλλει τις ρυθμίσεις αυτές ως αντισυνταγματικούς κανόνες που περιορίζουν τη συμμετοχή στις εκλογές σε όσα κόμματα δεν διαθέτουν τους οικονομικούς πόρους για κατάρτιση ψηφοδελτίων με τα ποσοστά που ορίζονται.
Επισημαίνουμε επίσης ότι η επί δεκαετίες ανάθεση της συλλογής και δημοσιοποίησης των εκλογικών αποτελεσμάτων σε ιδιωτική εταιρεία δεν συνάδει με την υποχρέωση του κράτους για διαφύλαξη της γνησιότητας της κορυφαίας εκδήλωσης της λαϊκής βούλησης,


ιδίως όταν το κράτος διαθέτει αμιγώς δημόσιους μηχανισμούς και πλήθος επιστημόνων που θα μπορούσαν να διεκπεραιώσουν αυτό το έργο, χωρίς να μπορεί να προκύψει οποιαδήποτε υπόνοια νόθευσης της λαϊκής βούλησης. Ως εκ τούτου, αδυνατώντας να είμαστε απολύτως σίγουροι ότι δεν έχει αποκλειστεί η λειτουργία οποιουδήποτε μηχανισμού νόθευσης της λαϊκής βούλησης, επιφυλασσόμαστε ρητώς ως προς την εγκυρότητα των εκλογικών αποτελεσμάτων που θα ανακοινωθούν. Καλούμε επίσης το Υπουργείο Εσωτερικών να φροντίσει για τη συγκέντρωση των αντιγράφων των τηλεγραφημάτων που κατατίθενται στα κατά τόπους πρωτοδικεία από τους δικαστικούς αντιπροσώπους και να χορηγήσει όλα αυτά τα αντίγραφα στα πολιτικά κόμματα που συμμετείχαν στις εκλογές της 20-9-2015, ώστε να μπορεί να διασταυρωθεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων που θα μεταδοθούν από την ιδιωτική εταιρεία που έχει αναλάβει αυτό το έργο. Το δε παρόν έγγραφό μας συνιστά επίσημη αίτησή μας προς το Υπουργείο Εσωτερικών με την υπόμνηση ότι τα αποτελέσματα αυτά θα πρέπει να μας παραδοθούν ατελώς μέχρι την Παρασκευή 25-9-2015.
Δεδομένου λοιπόν ότι όλα τα ανωτέρω εκτιθέμενα αποδεικνύουν σαφώς το αντισυνταγματικό νομικό πλαίσιο βάσει του οποίου διεξάγονται οι εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015, το ΕΠΑΜ καταγγέλλει όλες τις προαναφερθείσες ρυθμίσεις και μεθοδεύσεις και αιτείται τη δωρεάν παράδοση αντιγράφων όλων των τηλεγραφημάτων των δικαστικών αντιπροσώπων ανά την επικράτεια μέχρι την 25-9-2015.

Για το αιτούν πολιτικό κόμμα
ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ  (Ε.ΠΑ.Μ.)

Δημήτρης Καζάκης

Γενικός Γραμματέας & Νόμιμος εκπρόσωπος

Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2015

Για τις δηλώσεις Μέρκελ, περί επιτήρησης των συνόρων μας από την Τουρκία


Δελτίο τύπου


Το ΕΠΑΜ καταδικάζει απερίφραστα την δήλωση της καγκελαρίου της Γερμανίας  «... περί επιτήρησης των  συνόρων  μας με τη στήριξη της Τουρκίας, αφού μόνη της η χώρα μας δεν μπορεί να το κάνει ...».
Η δήλωση αυτή μας δημιουργεί ιδιαίτερο προβληματισμό και ανησυχία,  αφού έρχεται να γίνει  λίγο μετά τη δήλωση του κυρίου Τσίπρα «ότι οι θάλασσες δεν έχουν σύνορα» και φυσικά μας προδιαθέτει  για το τι πρόκειται να επακολουθήσει το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα.
Το ΕΠΑΜ καταγγέλλει τις δηλώσεις αυτές της κ. Μέρκελ, οι οποίες αποτελούν απευθείας παρέμβαση στα εσωτερικά της χώρας μας.
Αντί αυτού, θα περίμενε κανείς από την Καγκελάριο, να παροτρύνει και να συστήσει στην Τουρκία να λάβει μέτρα για τον περιορισμό των προσφυγικών ροών από το έδαφος της  προς την Ελλάδα και όχι να της «ανοίγει την όρεξη» για την περαιτέρω παραβίαση των Ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, με πρόσχημα τώρα το προσφυγικό.
Το ΕΠΑΜ ακόμη μία φορά και με αυτήν την ευκαιρία, καλεί τον Ελληνικό λαό σε εγρήγορση.

23/09/2015
Το Γραφείο Τύπου του ΕΠαΜ.

Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2015

Έρχεται σφαγή !


 Τελικά νίκησε το κόμμα της …… ‘’αποχής’’ !
Νίκησαν αυτοί που, καθισμένοι στις καφετέριες, κοίταζαν με περισσή χάρη και μαλάκυνση εγκεφαλική, όλους εμάς τους περίεργους που μιλούσαμε για πατρίδα, κινδύνους αφανισμού της χώρας μας και άλλα τέτοια περίεργα.
Νίκησαν αυτοί που βρέθηκαν αραχτοί στην ξαπλώστρα κραυγάζοντας επαναστατικά….. ‘’δεν πα να γαμηθούν κι αυτοί και οι εκλογές τους’’.
Κατάφεραν με την αποχή τους να τους….. ‘’εκδικηθούν’’!! Τους ξαναέκαναν κυβέρνηση! Ταυτόχρονα κατάφεραν να ισχυροποιήσουν ( σε ποσοστά ) τη ΧΑ και να χώσουν στη βουλή και το λεβέντη (!) που πριν λίγο καιρό τους αποκαλούσε ‘’ζώα’’, ‘’λιγούρηδες’’ κ.ά. εύηχα.
Νίκησαν λοιπόν αυτοί που έκαναν πράξη την αποχή, παρέα μ` αυτούς που ‘’τιμωρούν’’ ……. δια αντιπροσώπευσης !! (βλ. ΧΑ, λεβέντες κ.ά.) Μπορούν τώρα να πάνε ήσυχοι και χαρούμενοι για χαβαλέ και άραγμα. Να περιμένουν όμως το δικαστικό κλητήρα που θα φτάσει σύντομα στην πόρτα τους – μαζί με τα ΜΑΤ – ( αυτό το τελευταίο ας το τυπώσουν και ας το κρατήσουν σε μια γωνιά, να το θυμούνται) για να τους πετάξει στο δρόμο για ανεξόφλητα χρέη προς το δημόσιο ή τις τράπεζες.
Και μην ακούσω κανέναν απ` αυτούς να σκούξει αύριο, γιατί ακόμα κι αν έχει χειμωνιάσει, εγώ θα πάω, για χάρη τους, να την αράξω σε ξαπλώστρα, στην παραλία ! Έτσι ! Επιδεικτικά ! Να με βλέπουν !
Μιλώ γι` αυτούς που μου το δήλωσαν - και το έκαναν πράξη - ότι δεν θα ψηφίσουν.
Για όλους αυτούς που έχουν και πρόσωπο και όνομα. Για όλους αυτούς που αν πήγαιναν να ψηφίσουν, έστω και οι μισοί απ` αυτούς, τότε τα μνημονιακά κόμματα και όλα τα φασισταριά του κερατά, θα ψάχνονταν, ίσως, σήμερα για το στήσιμο κυβέρνησης! Αντίθετα, τώρα την έχουν ήδη έτοιμη και με την ευλογία του κάθε ηλίθιου της ξαπλώστρας.
Από αύριο, όλοι αυτοί οι χαβαλεδιάρηδες της φραπεδιάς και της ξαπλώστρας θα μάθουν τι θα πει ελληνική μυθολογία. Θα καταλάβουν ποιος ήταν ο Κρόνος που έτρωγε τα παιδιά του. Θα νιώσουν όχι στο πετσί αλλά μέχρι το κόκαλό τους τι θα πει 3ο μνημόνιο, και κυβέρνηση Τσίπρα με πρωθυπουργό τον Ολλανδό Μάαρτεν Φερβέι.
Θα καταλάβουν τι σημαίνει κατοχή. Δικό τους δημιούργημα είναι, αφού άφησαν το δρόμο ανοιχτό στα κομματόσκυλα και τους βολεμένους να ψηφίσουν γι` αυτούς, χωρίς αυτούς.  

Όμως, για να μην κάψω και τα χλωρά μαζί με τα ξερά, θέλω να τονίσω πως αξίζει και επιβάλλεται να συνεχίσω τον αγώνα  για όλους αυτούς με τους οποίους δέθηκα, μέσα στην προεκλογική πάλη, αλλά και πριν απ` αυτή.
Για όλους αυτούς τους έντιμους πολίτες που - σε αντίθεση με τους προηγούμενους - μας στήριξαν.
Γι` αυτούς τους τίμιους ανθρώπους που μας κοίταξαν και μας κοιτάζουν ίσια στα μάτια. Πρωτίστως όμως για την οικογένειά μου.
Γιατί ο πόλεμος βρίσκεται σε εξέλιξη, κι εγώ δεν πρόκειται να γίνω λιποτάκτης στο όνομα των ηλιθίων, που πάντα υπήρχαν και πάντα θα υπάρχουν. Ούτε πρόκειται να σηκώσω λευκή σημαία. Αυτά ας τα κάνουν αυτοί που τα ξέρουν καλά ! Οι συριζαίοι με τον αρχηγό τους !

 Μάλλον περάσαμε και το τελευταίο σκαλοπάτι ! Αρχίζουμε να προχωράμε στο ζόφο του πάτου του πηγαδιού ! Στο ζόφο της επίσημης κατοχής !

Στη διάρκεια της πρώτης ναζιστικής κατοχής, όποιος περνούσε από το στενό δρομάκι του σπιτιού του Κ. Παλαμά, έβλεπε ένα φως να ξεπροβάλλει μέσα από ένα παραθυράκι του σπιτιού. Ήταν το φως της κάμαρης που γράφονταν οι στίχοι που αχνοφώτιζαν την ψυχή των Ελλήνων, μέσα στο βαθύ σκοτάδι της κατοχικής νύχτας.
Ας κρατήσουμε στην καρδιά μας και το νου αυτό το φως ! Ας κρατήσουμε την πίστη στο δίκιο και την επικράτησή του! Είτε το θέλουν είτε όχι, το δίκιο αυτό τελικά θα επικρατήσει.
Ο κόσμος θα μας αναζητήσει και μάλιστα σύντομα. Αρκεί να είμαστε εκεί, στη θέση μας, ακλόνητοι !
Ο τροχός της ιστορίας, κυλούσε πάντα σε κακοτράχαλους δρόμους κι όχι σε …. ‘’ευρωπαϊκές λεωφόρους’’ !! Και για να κουνήσει θέλει ‘’μπράτσα’’ και μυαλό !
Ο πόλεμος, τώρα αρχίζει να αγριεύει !!

Κώστας Γιαννιώτης
Μέλος του ΕΠΑΜΤο ΕΠΑΜ για τις εκλογές


Ανακοίνωση

Το χειρότερο δυνατό εκλογικό αποτέλεσμα  για την πλειοψηφία των πολιτών και για την ίδια την χώρα, ανέδειξαν οι κάλπες το βράδυ της Κυριακής της 20ης Σεπτεμβρίου 2015.
Η επιχείρηση της εύρεσης συνενόχων στο εκλογικό σώμα από τα κόμματα της νέας κατοχής και της υποτέλειας  φαίνεται πως πέτυχε τον σκοπό της τουλάχιστον για την ώρα. Κατάφερε να απονομιμοποιήσει το 61,3% του ΟΧΙ του δημοψηφίσματος και να δώσει πλέον απρόσκοπτα το δικαίωμα στο καθεστώς, να εγκαθιδρύσει  κοινοβουλευτική διακτατορία στον τόπο μας.
 Η νέα Βουλή επάξια αναβαθμίζεται από μνημονιακή σε κατοχική, αφού όλα τα κόμματα που την απαρτίζουν, φανερά ή κρυφά νομιμοποιούν και αποδέχονται:
1.       Tην κατάλυση της υπόστασης του κράτους με την υπαγωγή στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.(ΕSM)
2.       Την άσκηση κατοχής από τους θεσμούς της ευρωζώνης.
3.       Την ανυπαρξία του κράτους δικαίου για τον πολίτη και των θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων.
4.       Την άρση της ασυλίας λόγω άσκησης εθνικής κυριαρχίας άνευ όρων και αμετάκλητα.
5.       Την εκποίηση της χώρας προς όφελος των δανειστών και την μετατροπή του έλληνα πολίτη σε δουλοπάροικο, μετανάστη στην ίδια του την χώρα.

Δυστυχώς η μεγάλη αποχή εκλογέων στέρησε από τη νέα Βουλή  κάθε αντιμνημονιακή φωνή, που είναι ικανή να υπερασπίσει την εθνική ανεξαρτησία και την δημοκρατία από την πλευρά του εθνικού νομίσματος, και να διεκδικήσει την καταγγελία και διαγραφή του παράνομου χρέους με βάση τους όρους του Διεθνούς Δικαίου και προς όφελος του λαού.
Το ΕΠΑΜ έγκαιρα είχε επισημάνει τόσο τις μεθοδεύσεις του καθεστώτος κατ’ εντολή των δανειστών, όσο και τους κινδύνους που ενέχονταν στην δυσκολία με την οποία αντιμετώπισαν μια ευρεία εκλογική μετωπική συμπόρευση οι συγκλίνοντες αντιμνημονιακοί πολιτικοί φορείς και χώροι.
Το ΕΠΑΜ έδωσε έναν συνεπή και τίμιο αγώνα, παρουσιάζοντας καθαρή λύση στην χειμαζόμενη κοινωνία,  παρά και ενάντια σε κάθε προσπάθεια αναχαίτισής του. Θα συνεχίσει τον αγώνα, επιδιώκοντας την ενότητα στην βάση του λαού, ενισχύοντας τα δημοκρατικά και πατριωτικά καθήκοντά του, για την υπεράσπιση της πατρίδας. Την σίγουρη οδό απεξάρτησης από κάθε τυρρανία απ’όπου κι αν προέρχεται.

Η Πολιτική Γραμματεία του ΕΠΑΜ

21 Σεπτεμβρίου 2015

Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2015

Ε.ΠΑ.Μ - Ο Δ.Καζάκης στο Κανάλι Ένα 90.4 στις 18 Σεπτεμβρίου 2015

Παλιοί και νέοι βρικόλακες !! Ή θα τους αφανίσεις ή θα σε αφανίσουν !!
Τι απόμεινε, σαν απόηχος, από τη σύντομη προεκλογική περίοδο ;
Ένα και μοναδικό. Ο απόλυτος εξευτελισμός του πολιτικού συστήματος, όπως αυτό εκφράζεται από τα ‘’κοινοβουλευτικά’’ κόμματα.
Οι δυο μονομάχοι (ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ) έχασαν κάθε μέτρο θρασύτητας !
Ο Μεϊμαράκης δηλώνει από τη ΔΕΘ ότι ….. «το διακύβευμα αυτών των εκλογών είναι ….. ‘’καθαρές κουβέντες και ειλικρίνεια’’, όπως αυτή εκφράζεται από τη ΝΔ, ή ‘’λαϊκισμός και ψεύτικες υποσχέσεις’’ που προωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ» !
Δηλώνει, συγκεκαλυμμένα μεν αλλά σαφώς, πως η επόμενη μέρα θα φέρει δάκρυα και αίμα για τον ελληνικό λαό (καθαρές κουβέντες και μην παραπονεθεί κανένας μετά τις εκλογές ότι δεν τα είχε πει), σε αντίθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ που …. ‘’λαϊκίζει’’ υποσχόμενος δάκρυα και αίμα, αλλά …. μέσω επαναδιαπραγματεύσεων για τους σκληρούς όρους του μνημονίου, που οι ίδιοι αποδέχτηκαν και ψήφισαν με τα τέσσερα!!

Πίσω από το πέπλο της δήθεν αντιπαλότητας και των πεζοδρομιακών ύβρεων, συγκαλύπτουν την πανομοιότυπη πολιτική, που είναι υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν. Εξαπατούν συνειδητά το λαό ! Ψεύδονται ασύστολα, γιατί γνωρίζουν ότι η ίδια η ιδρυτική συνθήκη του ESM, με τον οποίο συνυπέγραψαν το μνημόνιο, προβλέπει με σαφήνεια στο άρθ. 32 παρ. 8 ότι μετά τη συνυπογραφή τού οποιουδήποτε μνημονίου (όπως κι αν αυτό ονομαστεί), καμιά επαναδιαπραγμάτευση, διαφοροποίηση ή moratorium δε είναι δυνατόν να υπάρξει !!
Και προς επίρρωση της αληθείας του συγκεκριμένου όρου, ο ίδιος ο Σόιμπλε δήλωνε πριν κάμποσα εικοσιτετράωρα, ότι …. οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων της Ελλάδας πρέπει να σταματήσουν τις προεκλογικές υποσχέσεις περί διαφοροποίησης των όρων και των μέτρων του μνημονίου !
Και πριν αλέκτωρ λαλήσει τρις, κατέφτασε στην Αθήνα ο νέος γκαουλάιτερ, ο νέος …. Ολλανδός υπερπρωθυπουργός της Ελλάδας, ο νέος πραίτορας, ο Μάαρτεν Φερβέι, για να παραδώσει στην υπηρεσιακή κυβέρνηση (!!) τον πρώτο δεκάλογο των εντολών του! ( Σαν δείγμα των εντολών του αναφέρω μόνο εκείνη που απαιτεί την ενιαιοποίηση κύριων και επικουρικών συντάξεων και την περικοπή τους κατά 7% !! ).
Ενώ οι ‘’μονομάχοι’’ δίνουν το δικό τους αγώνα για εγκλωβισμό του λαού σε απαρχαιωμένα ψευτοδιλήμματα, τα υπόλοιπα κόμματα και αποκόμματα (ΠΑΣΟΚΟΔΗΜΑΡ – ΠΟΤΑΜΙ – ΑΝΕΛ ) εκλιπαρούν τους αναποφάσιστους ψηφοφόρους να τους ψηφίσουν ως τους καλύτερους ……. σφουγγοκωλάριους της κάθε κυβέρνησης που θα υπηρετεί τους κατακτητές. Ο καθένας απ` αυτούς υπόσχεται στον ελληνικό λαό ότι θα υπηρετήσει με ζήλο και θέρμη ‘’τη σταθερότητα μιας κυβέρνησης μακράς πνοής’’ ( τάδε έφη Φώφη ) , σφουγγαρίζοντας με περισσή προσοχή το αίμα του ελληνικού λαού που θα τρέχει από τη λαιμητόμο των δημίων που θα στηρίζει !!

Αφού πρώτα έβγαλαν στο σφυρί τη ζωή του λαού και το μέλλον αυτού του τόπου, καλούν τώρα το λαό να επικυρώσει με την ψήφο του την εξαθλίωσή του και τον αφανισμό του ίδιου και της χώρας του, προς όφελος και δόξα των ‘’αγορών’’ που προσκυνούν !!

Όταν μιλούν για ‘’σταθερότητα’’, να κουμπώνεσαι δυο και τρεις φορές, απανωτά και να κάνεις όσα ….. ξόρκια σε έχει μάθει η γιαγιά της γιαγιάς σου!! Γιατί όταν μιλούν αυτοί για σταθερότητα – που …. ‘’ακούγεται ευχάριστα στ` αυτί μας’’ – μιλούν για τη δική τους σταθερότητα στην εξουσία, μέχρι την τελική σου παράδοση και εξόντωση!

Με τις διακινούμενες – για άλλη μια φορά – θεωρίες περί χαμένης τάχα ψήφου, ένα και μόνο έχω να πω. Προσπαθούν να υφαρπάξουν την ψήφο του κάθε πολίτη που διστάζει να κάνει το αποφασιστικό βήμα, για την απελευθέρωσή του !
Χαμένη θεωρώ την ψήφο που δεν θα ρίξω, καθώς και κείνη που θα βοηθήσει τους εκτελεστές μου και τους σφουγγοκωλάριους συνοδοιπόρους τους να μου πάρουν το βιος μου, το σπίτι μου και τελικά το κεφάλι !
Προσπαθούν να υφαρπάξουν την ψήφο του κάθε πολίτη που διστάζει να κάνει το αποφασιστικό βήμα, για την απελευθέρωσή του !

Από κοντά και η ΛΑ.Ε. που καλεί τον ελληνικό λαό, να πέσει, για άλλη μια φορά, στη λακκούβα του ……. ‘’θαλάμου δοκιμών’’, με προτάσεις ‘’έτσι’’, ‘’κι αλλιώς’’, αλλά ‘’κι αλλιώτικα’’!! Για να κυλάει ο χρόνος και να βολεύονται όλοι στην πλάτη του ….σκυφτού και καμπούρη!!

Πατριώτη !!
Η ίδια η πραγματικότητα, η ίδια η ζωή, θα σε αναγκάσουν – πολύ σύντομα – να επιλέξεις τι θα απογίνεις. Ραγιάς ή επαναστάτης !
Γιατί αυτοί είναι αποφασισμένοι να ακολουθήσουν το προδιαγεγραμμένο σχέδιο του διευθυντηρίου των ‘’αγορών’’, που επιτάσσει: Αρπάξτε, εξαθλιώστε και αφανίστε οτιδήποτε έχει σχέση με οργανωμένο κράτος με το όνομα Ελλάδα !! Διαλύστε την, κάντε την εξαρτήματα και πουλήστε την κομμάτι κομμάτι !! 
Το ερώτημα είναι, τι θα κάνεις εσύ !
Γιατί το πραγματικό διακύβευμα είναι ένα και μοναδικό σ` αυτές τις εκλογές :
Ή εσύ θα αφανίσεις όλους αυτούς ή αυτοί θα επιχειρήσουν, με τη δική σου άδεια και ψήφο, να αφανίσουν τον τόπο μας, με σένα μαζί !!

Όρθωσε ξανά μπροστά σε όλους τους βρικόλακες – παλιούς και νέους – το βροντερό σου ΟΧΙ, της 5ης του Ιούλη ! Αυτό τρέμουν ! Το τολμηρό σου βήμα για μια καινούρια ζωή !!

Κώστας Γιαννιώτης

Μέλος του ΕΠΑΜ

Ε.ΠΑ.Μ. - Ο Δ.Καζάκης με Παυλόπουλο-Λοβέρδο-Χουδαλάκη στις 18 Σεπ 2015

Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2015

Ε.ΠΑ.Μ. - Ο Γιώργος Γεωργής στον ALPHA στις 16 Σεπ 2015

ΕΠΑΜ, Γιάννης Αθανασιάδης, υποψ. βουλευτής στην ΕΡΤ2, 17 Σεπ 2015

Βασίλης Βάσσης: "Στις εκλογές θα ψηφίσουμε αν θέλουμε να είμαστε ελεύθερος λαός ή θα είμαστε δούλοι των Ευρωπαίων"

Διακαναλική συνέντευξη του ΕΠΑΜ (Καζάκης) στην ΕΡΤ

Ανακοίνωση του ΕΠΑΜ για το θέμα της αποχήςΤο ΕΠΑΜ έχει διακηρύξει σε όλους τους τόνους ότι οι εκλογές της 20-9-2015 γίνονται με σαφή αντιλαϊκή πολιτική στόχευση: την ανατροπή του ηθικού πλεονεκτήματος του Ελληνικού Λαού μετά το περήφανο ΟΧΙ της 5ης Ιουλίου.
Οι εκβιαστές της ΕΕ ευνοούν τη διενέργεια των εκλογών, διότι επιθυμούν να ανατρέψουν με φαινομενικά κοινοβουλευτικό τρόπο την καθολική σχεδόν άρνηση των πολιτών να υποστούν τα νέα μέτρα γενοκτονίας και οικονομικής εξόντωσης της πατρίδας μας.
Προσπαθούν με κάθε τρόπο να μας καταστήσουν “συνένοχους” ως προς την επιβολή του 3ου  μνημονίου εξωθώντας τους πολίτες σε εκλογές για την επιλογή των “καλύτερων” υπαλλήλων της Μέρκελ, του Σόιμπλε και του τραπεζικού καθεστώτος της ΕΕ.
Με την προδοτική μετατροπή του ΟΧΙ των Ελλήνων πολιτών σε αισχρή συνθηκολόγηση και παράδοση άνευ όρων της πατρίδας μας σε αυτούς που την καταστρέφουν συστηματικά τα τελευταία χρόνια, γνωρίζουν ότι ένα μέρος των πολιτών που στήριξε τις ελπίδες του για ανατροπή της υποδούλωσης της χώρας στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ σκέφτεται – προδομένο και απογοητευμένο – να απόσχει από την εκλογική διαδικασία.
Η αποχή από την εκλογική διαδικασία συγκαταλέγεται στους στόχους όσων λυμαίνονται τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, αφού με τον τρόπο αυτόν τα μνημονιακά κόμματα θα εμφανίσουν τεχνηέντως υψηλότερα εκλογικά ποσοστά, καίτοι θα έχουν ψηφίσει λιγότεροι πολίτες.
Γι' αυτό το ΕΠΑΜ καλεί όλους τους Έλληνες πολίτες και ιδίως όσους αισθάνονται απογοητευμένοι από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και αηδιασμένοι από το σάπιο ψευδοπατριωτικό πολιτικό καθεστώς, να σπεύσουν να στηρίξουν το ΕΠΑΜ με την ψήφο τους, δηλαδή να ψηφίσουν τη μοναδική γνήσια πατριωτική δημοκρατική πολιτική δύναμη, που έχει σαφές πρόγραμμα για την απελευθέρωση της χώρας, που δεν καλλιεργεί τους τεχνητούς ιδεολογικούς διαχωρισμούς των πολιτών και έχει δώσει απτά δείγματα συνέπειας και αγωνιστικότητας. 
Μόνο οι απλοί πολίτες μπορούν να δώσουν λύσεις και το ΕΠΑΜ απαρτίζεται από απλούς πολίτες που θα λύσουν τα προβλήματα, επειδή αυτοί είναι οι πρώτοι που τα ζουν στο πετσί τους.
Γι' αυτό σταματήστε τους! Ψηφίστε ΕΠΑΜ!

18 / 09 / 2015
Η πολιτική Γραμματεία του ΕΠαΜ

Ο Γ.Γ. του ΕΠΑΜ Δημ. Καζάκης συζήτησε με τους εργαζομένους της ΓΓ ΒιομηχανίαςΤο κτίριο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Καταναλωτή επισκέφθηκε την Πέμπτη 17/9/2015 ο Γ.Γ. του ΕΠΑΜ Δημήτρης Καζάκης όπου και παρουσίασε το Πρόγραμμα του ΕΠΑΜ σε προεκλογική συζήτηση με τους εργαζόμενους της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.
Ο ΓΓ του ΕΠΑΜ -που συνοδευόταν από τους υποψήφιους βουλευτές Θεμιστοκλή Συμβουλόπουλο (Α’ Αθηνών), Γιώργο Γεωργή (Επικρατείας) και Δημήτρη Καρούσο (Νομός Πέλλας) - ανέπτυξε τους κύριους στόχους του προγράμματος του ΕΠΑΜ για την παραγωγική ανοικοδόμηση της χώρας, εξειδικεύοντας στον κυρίαρχο ρόλο που θα έχει η Βιομηχανία και η Μεταποίηση σε συνδυασμό με τον πρωτογενή Τομέα  στην αναπτυξιακή διαδικασία στην νέα Ελεύθερη Ελλάδα μετά την απελευθέρωση από τα δεσμά του Χρέους και την διάλυση της ελληνικής βιομηχανίας εξαιτίας των περιορισμών και των πολιτικών που μας επιβλήθηκαν λόγω της συμμετοχής μας στην Ευρωζώνη και την Ε.Ε.
Χαρακτηριστικό του έντονου ενδιαφέροντος που υπήρξε από πλευρά των εργαζομένων για τις θέσεις του ΕΠΑΜ - πέρα από την μαζική συμμετοχή τους στην συζήτηση - είναι το γεγονός ότι έγιναν πάνω από 15 ερωτήσεις για εξειδικευμένα θέματα που αφορούν την αναπτυξιακή διαδικασία και την λειτουργία της οικονομίας μετά την εισαγωγή Εθνικού Κρατικού Νομίσματος,  οι οποίες αποτέλεσαν αφορμή για να γίνει ένας ζωντανός και εποικοδομητικός διάλογος με πολύ θετικά συμπεράσματα για τις αναπτυξιακές δυνατότητες της οικονομίας μας.

Το Γραφείο Τύπου του ΕΠΑΜ
Αθήνα 18/9/2015


Ο Γ.Γ. του ΕΠΑΜ Δ. Καζάκης συζήτησε με τους εργαζομένους της ΕΛΣΤΑΤ

Το ΕΠΑΜ δεν… «πτοήθηκε» καθόλου από την πρωτοφανή και εντελώς απαράδεκτη απόφαση της διοίκησης της ΕΛΣΤΑΤ, να απαγορεύσει την είσοδο σε εκπροσώπους κομμάτων που θα ήθελαν να επικοινωνήσουν με τους εργαζόμενους για να τους ενημερώσουν, ενόψει των εθνικών εκλογών.
Την Πέμπτη 17/9/2015, στις 11.30 π.μ., ο Γενικός Γραμματέας του Ενιαίου Παλλαϊκού Μετώπου Δημήτρης Καζάκης, συνοδευόμενος από τους υποψήφιους βουλευτές Θεμιστοκλή Συμβουλόπουλο (Α’ Αθηνών),  Αναστάσιο Κώνστα (Β’ Πειραιώς)  και Δημήτρη Καρούσο (Νομός Πέλλας), επισκέφθηκε την ΕΛΣΤΑΤ, ενώ εξελισσόταν η γενική συνέλευση του συλλόγου των εργαζομένων. Με ομόφωνη απόφαση, δόθηκε ο λόγος στον Δημήτρη Καζάκη, ο οποίος επισήμανε την αντικειμενική δυνατότητα των υπαλλήλων της ΕΛΣΤΑΤ -που διαχειρίζονται επίσημα στατιστικά στοιχεία-  να έχουν πλήρη επίγνωση της πραγματικής κατάστασης που επικρατεί στη χώρα μας.  Από πλευράς εργασιακών συνθηκών, χαρακτήρισε την ΕΛΣΤΑΤ ως «κάτεργο» και παρότρυνε τους εργαζόμενους «να πάρουν τα πράγματα στα χέρια τους, διότι μόνον έτσι μπορεί κάτι να αλλάξει στην υπηρεσία». Και πρόσθεσε ότι βάσει αυτής της λογικής, «το ίδιο πρέπει να κάνουμε και ως πολίτες».
Δίνοντας το στίγμα των πολιτικών εξελίξεων ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης, ο Γ.Γ. του ΕΠΑΜ υπογράμμισε πως «τα κόμματα εξουσίας προδίδουν συστηματικά τις προσδοκίες του λαού» και ως εκ τούτου «η επιλογή του ΕΠΑΜ που δεν αποτελείται από επαγγελματίες πολιτικούς, που έχουν τη θέληση να αλλάξουν τα πράγματα», είναι η μόνη διέξοδος.

Το Γραφείο Τύπου του ΕΠΑΜ
Αθήνα 18/9/2015


Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2015

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ        ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/9/2015:

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΤ2, 10:30π.μ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΖΑΚΗΣ:
    Κανάλι 1 Πειραιά στις 10:40 π.μ
    Μαρκόνι 96,1 , Βόλος, 11:30 π.μ
    ΑNews 106,2, Ηρακλείου, 01.00 μμ


ΟΘΩΝ ΚΟYΜΑΡΕΛΛΑΣ: AlphaTV, 05.00’ μ.μ

ΓΙΩΡΓΟΣ  ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΣ ArtTV, 07.00’ μ.μ.

O πρώην Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Παναγιώτης Γεννη...

Απαράδεκτη η συμπεριφορά της διοίκησης της ΕΛΣΤΑΤΗ απόφαση της διοίκησης της ΕΛΣΤΑΤ να μην επιτρέψει την είσοδο εκπροσώπων πολιτικών κομμάτων, προκειμένου να ενημερώσουν τους εργαζομένους για τα προγράμματά τους ενόψει των εκλογών 20ης Σεπτεμβρίου 2015, αποτελεί ακραιφνή αντιδημοκρατική στάση.
Το Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο (ΕΠΑΜ) καταγγέλλει αυτήν την απαράδεκτη και πρωτοφανή συμπεριφορά και καλεί την ασκούσα χρέη διοίκησης κα. Ξενάκη να ανακαλέσει άμεσα την απόφασή της και να επαναπροσδιορίσει τη στάση της.
Τέλος, θα πρέπει να θεωρείται εντελώς αυτονόητο ότι το ΕΠΑΜ δεν πρόκειται να… «πτοηθεί» από τέτοιας νοοτροπίας απαγορεύσεις. Την Πέμπτη 17/9/2015, στις 11.30’ π.μ. αντιπροσωπεία του Μετώπου με επικεφαλής τον Γενικό Γραμματέα Δημήτρη Καζάκη, θα επισκεφθεί την ΕΛΣΤΑΤ και θα συναντηθεί με τους εργαζόμενους, στο πλαίσιο ενός παγίου και αναφαίρετου δημοκρατικού δικαιώματος.

Το Γραφείο Τύπου του ΕΠΑΜ

Αθήνα 16/9/2015

Ε.ΠΑ.Μ. - Γ. Μαγγανάς & Μ. Κλαμπατσέας, υποψ. του Ε.ΠΑ.Μ., στο Best TV. ...

Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2015

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΜ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΤETAΡTH 17/9/2015

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΗΣ
Alpha tv, μετά το δελτίο των 5 μ.μ.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ
ΕΡΤ2, στις 10 μ.μ.

Και αμέσως μετά, 45λεπτη συνέντευξη


του Γ.Γ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΖΑΚΗ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΜ ΣΤΗΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΣΤΙΣ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Ε.ΠΑ.Μ. - Ο Γ.Αθανασιάδης στον ΑΝΤ1 στις 15 Σεπ 2015

Ε.ΠΑ.Μ. - Ο Θ.Συμβουλόπουλος στην ΕΡΤ στις 15 Σεπ 2015

Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΕΟΣ
Για μία ακόμη φορά Ελληνική κυβέρνηση απείχε από μια κρίσιμη ψηφοφορία του ΟΗΕ, λειτουργώντας ενάντια στα συμφέροντα του λαού και της πατρίδας.

Το ΕΠαΜ καταδικάζει την αδικαιολόγητη απουσία της ελληνικής κυβέρνησης από την γενική συνέλευση του ΟΗΕ, για το ψήφισμα αναφορικά με την αναδιάρθρωση του χρέους των κρατών έναντι των πιστωτών. Η συγκεκριμένη παράγραφος που αφορά ζωτικής σημασίας συμφέροντα του λαού και της χώρας αναφέρει: «Ένα ανεξάρτητο κράτος έχει το δικαίωμα να χαράσσει τη μακροοικονομική του πολιτική, συμπεριλαμβανομένης και της αναδιάρθρωσης του χρέους του».

Το ψήφισμα υιοθετήθηκε με 136 ψήφους υπέρ, 6 κατά (ΗΠΑ, Βρετανία, Γερμάνια, Καναδάς και Ισραήλ) και 41 αποχές (λοιπές χώρες ΕΕ και άλλες).

Το επιχείρημα ότι υποχρεώθηκε η Ελλάδα να κάνει αποχή για λογούς κοινοτικής αλληλεγγύης δεν ευσταθεί, εφ’ όσον η δήθεν κοινή θέση της ΕΕ κατέρρευσε με την αρνητική ψήφο της Γερμανίας και της Βρετανίας συνεπώς η Ελλάδα θα μπορούσε άνετα να ψηφίσει υπέρ ενός ψηφίσματος που μόνο προς το συμφέρον είναι της χώρας μας και του λαού μας. Η δήθεν υπηρεσιακή κυβέρνηση έδειξε και αυτή ότι κατ’ όνομα μόνο είναι υπηρεσιακή αλλά στην ουσία παραμένει πειθήνιο όργανο των δανειστών.

Στον ελληνικό λαό εναπόκειται να σταματήσει αυτή την κατάσταση των ενδοτικών κυβερνήσεων, ψηφίζοντας ΕΠαΜ στις εκλογές της προσεχούς Κυριακής για να ξαναβρεί η Ελλάδα την χαμένη ανεξαρτησία της.

13/09/2015
Η Πολιτική Γραμματεία του ΕΠΑΜ

Ε.ΠΑ.Μ. - Παρουσίαση υποψηφίων βουλευτών νομού Αχαϊας - Εκλογές Σεπτεμβρ...

Ε.ΠΑ.Μ. - Σταμάτησέ τους!

Την ….. ‘’ελπίδα’’ τη βίασαν ! Έρχεται και ο βιασμός της δημοκρατίας !Του Κώστα Γιαννιώτη

Όταν, στις 5 Ιούλη, ο λαός βροντοφώναξε ΟΧΙ, είχε πλήρη επίγνωση της απόφασής του. Γιατί δεν απάντησε μόνο στην ….. ‘’περιορισμένης εμβέλειας’’ ερώτηση που του έθεσε η κυβέρνηση, ως προς τους όρους των δανειστών. Απάντησε και σε όλα τα διλήμματα και τις απειλές που του έθεταν εκβιαστικά οι μαφιόζοι της ΕΕ, σε αγαστή σύμπνοια με την εσωτερική Πέμπτη Φάλαγγα των ευρωλάγνων του τόπου μας. Γνώριζε πολύ καλά ότι η υλοποίηση της απόφασης του ΟΧΙ θα οδηγούσε, με μαθηματική ακρίβεια, στην απόρριψη όλων των μνημονίων, όλων των συνοδευτικών εφαρμοστικών τους νόμων. Θα οδηγούσε στη ρήξη! Το γνώριζε καλά ο λαός, κι όμως απάντησε με ένα βροντερό ΟΧΙ ! Και πανηγύρισε ξέφρενα αυτή του την απόφαση! Δε γνώριζε όμως, ή δεν ήθελε να πιστέψει, ότι η κρυφή ελπίδα των Τσιπροδραγασάκηδων ήταν η υπερίσχυση του ΝΑΙ, για να μπορούν να δικαιολογήσουν τη δική τους προδοτική στάση. Έδειξαν ότι δε γνώριζαν – ούτε κατ` ελάχιστο - την ψυχή αυτού του λαού. Περίμεναν να κιοτέψει μπροστά στις ‘’απειλές’’ για grexit, για απομόνωση, για καταστροφή.
Η ψυχή όμως αυτού του λαού τους διέψευσε και ανέτρεψε τα σχέδιά τους. Και τον εκδικήθηκαν !
Μετά το – απρόσμενο γι` αυτούς – αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, μετατράπηκαν, οι κοινοί πολιτικοί απατεώνες, σε αδίστακτους υβριστές του λαού. Με σοφιστείες παπατζή απευθύνθηκαν στο λαό λέγοντάς του ότι είναι τόσο βλάκας που δεν κατάλαβε καλά, δεν ερμήνευε σωστά το αποτέλεσμα. Και το ερμήνευσαν αυτοί, με τρόπο που να ‘’κουμπώνει’’ με τα σχέδιά τους και τις εντολές που είχαν από καιρό πάρει. Ερμήνευσαν την απόφαση–εντολή για ρήξη, ως ΝΑΙ στον …… ‘’ευρωπαϊκό προσανατολισμό’’ της χώρας και συνέχιση των διαπραγματεύσεων για το σκοπό αυτό! Όρμησαν ακάθεκτοι στην υπονόμευση και καταλάσπωση κάθε αντίθετης φωνής, ακόμα και στο δικό τους χώρο! Γύρισαν τον καθρέφτη ανάποδα και πέταξαν στη μούρη όσων αντιπάλευαν την πολιτική τους, τις δικές τους πομπές, τη δική τους προδοτική πολιτική επιλογή! Μην διαθέτοντας ούτε τη στοιχειώδη τσίπα και αντρισμό, επικαλούνται σαν δικαιολογία ότι δεν υπήρχε, ούτε υπάρχει τάχα εναλλακτική πρόταση, ενώ γνωρίζουν πολύ καλά ότι όχι μόνο υπάρχει εναλλακτική-πατριωτική πρόταση, αλλά ότι το ΕΠΑΜ φρόντισε να τους την κάνει γνωστή (με έγγραφο, για το οποίο πήρε και αριθ. Πρωτοκόλλου παραλαβής) από τον Μάιο του 2012.
Απλά έπρεπε να δηλώσουν ότι η πρόταση αυτή, που καθημερινά αγκαλιάζεται από χιλιάδες ανθρώπους, πανελλαδικά, δεν είναι αρεστή στους νέους τοποτηρητές του Δ΄ Ράιχ και άρα δεν την αποδέχονται.
Μεθόδευσαν – αντάμα με ποτάμια, βοθροκάναλα και Γεννηματομεϊμαράκηδες – το αποτέλεσμα των ψηφοφοριών στη βουλή και παρέδωσαν τη χώρα, δεμένη χειροπόδαρα, στον ESM. Σε ένα μηχανισμό έκτρωμα, χωρίς καμιά νομική υπόσταση και αναγνώριση βάσει διεθνών συνθηκών, που θα ‘’διαχειριστεί’’ το σύνολο του πλούτου – δημόσιου και ιδιωτικού – αυτού του τόπου! Που θα διασκορπίσει στις τέσσερις γωνιές της γης κάθε ιερό και όσιο αυτού του τόπου, προς ικανοποίηση και χορτασμό των ‘’αγορών’’ της μαφίας και του Δ΄ Ράιχ !! Που θα απορροφήσει κάθε ικμάδα ζωής από το κορμί αυτής της δύσμοιρης χώρας, κάθε ελπίδα για ζωή αυτού του λαού! Που θα αφανίσει από προσώπου γης την κρατική οντότητα με το όνομα ΕΛΛΑΔΑ!
Χωρίς καμιά διαφορά από τους προηγούμενους, ανέδειξαν τις προδοτικές τους επιλογές σε ……. ‘’πατριωτικό καθήκον’’, δηλώνοντας μάλιστα ανερυθρίαστα, ότι ‘’μπροστά στον ωμό εκβιασμό που δέχτηκαν δεν μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά’’! Και δεν αντιλαμβάνονται, οι δυστυχείς και τρισάθλιοι, ότι αυτή και μόνο η δήλωσή τους είναι και η ομολογία που θα χρειαστεί ‘’αύριο’’ το δικαστήριο, για να στεριώσει ακλόνητα εναντίον τους το κατηγορητήριο για ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ! (Τα ίδια είχαν ισχυριστεί ο Τσολάκογλου και ο Λογοθετόπουλος – και μάλιστα με τη δικαιολογία της υπεροχής των όπλων του αντιπάλου – αλλά δε γλίτωσαν την καταδίκη). Δεν αντιλαμβάνονται, οι δυστυχείς και τρισάθλιοι, ότι ήδη μετεπήδησαν στη χορεία των προδοτών ;
Η απορία μου είναι ρητορική. Γιατί πιστεύω ότι όχι μόνο το αντιλαμβάνονται αλλά εκτελούν εν πλήρει συνειδήσει την αποστολή τους, συνεχιστές του έργου των προηγούμενων.
Γνωρίζουν πολύ καλά ότι η εφαρμογή των μέτρων για τη στήριξη του 3ου και επαχθέστερου μνημονίου που υπεγράφη ποτέ, θα απαιτήσει τη σκληρή αντιμετώπιση κάθε λαϊκής αντίδρασης. Την πρόβα generale την έκαναν, με τα ΜΑΤ και τους πράκτορές τους, στις δύο τελευταίες συγκεντρώσεις του λαού, στο Σύνταγμα.
Αν έτσι χτύπησαν συγκεντρώσεις, τις οποίες μάλιστα επιχείρησαν να τις χαρακτηρίσουν σαν …….. συγκεντρώσεις υποστήριξης – τάχα – της κυβέρνησης, τότε ο καθένας μπορεί να φανταστεί πώς θα αντιμετωπίσουν συγκεντρώσεις που θα στρέφονται κατά της κυβερνητικής πολιτικής. 
Μετά το βιασμό της ελπίδας, που πούλησαν αδιάντροπα, ποιος έχει σειρά στο βιασμό; Μάλλον η ίδια η δημοκρατία ή, καλύτερα, τα απομεινάρια της δημοκρατίας στην πατρίδα μας !
Συνεπίκουρος στην προσπάθειά τους ο – επιλεγμένος από τους ίδιους – πρόεδρος της δημοκρατίας τους, ο οποίος διατυμπανίζει σε κάθε τόνο και με κάθε ευκαιρία ότι ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός της χώρας δεν επιδέχεται καμιάς αμφισβήτησης και καμιάς διαπραγμάτευσης. Δεκαπεναυγουστιάτικα, μας τόνισε ότι …. ‘’Δεν μπορεί να υπάρξει Ελλάδα χωρίς την Ευρώπη’’!!
Έμμεσα, αλλά σαφώς, έφτασε να απειλήσει ότι δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτές απόψεις και φωνές που θα υποστηρίζουν την έξοδο της χώρας από την ευρωζώνη και την ΕΕ!
Τι είδους προανάκρουσμα είναι αυτό; Ποιών αποφάσεων προάγγελο αποτελεί μια τέτοια ρητορική; Τι έχουν στο μυαλό τους ; Τη φίμωση της ελεύθερης έκφρασης, τη λογοκρισία του λόγου, την ποινικοποίηση των ιδεών, την αναβίωση του ιδιώνυμου, ή μήπως και το άνοιγμα νέων ‘’παρθενώνων’’ (όπως ονόμασε τα Μακρονήσια ο Π.Κανελλόπουλος);
Κάθε μέρα που περνά γίνονται όλο και πιο επικίνδυνοι για τον τόπο!

Κώστας Γιαννιώτης
Μέλος του ΕΠΑΜ


Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2015

Ε ΠΑ Μ - Ο Δ. Καζάκης στα Ιωάννινα - 06/09/2015

Ε.ΠΑ.Μ. - Ο Δ. Καζάκης στον ΣΠΟΡ news 90.1, με τον Π. Ιωάννου. 09/09/2015.

Οι … ‘’ρακιές’’ των δημίων !!Έτσι μπράβο, συμπατριώτη !
Ενώ αυτοί δεν έχουν να μοιράσουν τίποτε περισσότερο από το δωσιλογισμό τους και την πρωτοκαθεδρία στην υποτέλεια και το σκύψιμο στους κατακτητές……
Ενώ αυτοί ‘’βρίζονται’’, ‘’φτύνονται’’, ’’σπιλώνονται’’ και ‘’ανασκολοπίζονται’’ φραστικά, από μπαλκόνι σε μπαλκόνι και από παράθυρο σε παράθυρο ……
Ενώ ξεβρακώνονται και αποκαλύπτουν, τάχα, ο ένας τον άλλον …..
Ενώ ξαμολούν τις κάθε είδους ‘’δημοσκοπικές’’ εταίρες να σου πουν (σήμερα) τι..…ΨΗΦΙΣΕΣ (!!) στις …… 20 του Σεπτέμβρη (!!) κι έχουν ήδη αναδείξει τις κυβερνήσεις …. συνεργασίας, που τόσο γουστάρουν …
Εσύ ;;
Εσύ μη δίνεις σημασία !! Συνέχισε απτόητος τη φραπεδιά σου και παίξε την ψήφο σου ……. over ή under (κάπως έτσι τα λένε στο ‘’Στοίχημα’’), ανάλογα με τα φαβορί ή τα αουτσάιντερ. Ακόμα ‘’καλύτερα’’…… μην πας να ψηφίσεις καθόλου.
Άφησε τον κάθε βολεμένο ή ηλίθιο τυφλό οπαδό του κάθε ψευτόμαγκα Βαγγέλα, του κάθε ‘’χαμογελαστού’’ μορφονιού Αλέξη και του κάθε μαλάκα και ….. λεβέντη, να καθορίσει την τύχη του παιδιού σου. Να καθορίσουν αυτοί το ακρογιάλι που θα ξεβραστεί το πτώμα του, μαζί με το δικό σου!

 Δεν σου έκανε καμιά εντύπωση το γεγονός ότι και οι δυο, απροκάλυπτα, παίζουν την τύχη σου με μοναδικό διακύβευμα το ποιος είναι καλύτερος υπηρέτης του μνημονίου και των κατακτητών.
Δεν σου έκανε καμιά εντύπωση το γεγονός ότι όλα τα υπόλοιπα πολιτικά αποκαΐδια (ΠΑΣΟΚ – ΑΝΕΛ – ΠΟΤΑΜΙ) κατάντησαν ψηφοδεείς επαίτες, για να αποδείξουν ποιος είναι ο καλύτερος σφουγγοκωλάριος του μέλλοντα πρωθυπουργού, που θα ορίσει η Μέρκελ !
Δεν σου έκανε καμιά εντύπωση που ο πρόεδρος της ελληνικής δημοκρατίας (σ.σ. χωρίς  κεφαλαία) έφτασε στο σημείο να δηλώνει απερίφραστα ……«Ο ρόλος μου, οι αρμοδιότητές μου και κυρίως η λαϊκή ετυμηγορία των τελευταίων εκλογών, μου επιβάλλουν να κάνω τα πάντα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου, αγγίζοντας ακόμη και τα όρια των αρμοδιοτήτων μου, ώστε η πορεία της Ελλάδας να είναι αδιατάταρακτη εντός Ευρώπης και Ευρωζώνης», συμπληρώνοντας .….. «Θα κάνω όχι απλώς αυτό που μου αναλογεί, αλλά θα υπερβώ και αυτό ακόμη το οποίο ενδεχομένως φαίνεται ότι προκύπτει από το γράμμα των διατάξεων για τις αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας».
Δεν σου έκανε  καμιά εντύπωση το γεγονός  ότι όταν οι δυο μονομάχοι συναντήθηκαν στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου και, αφού αντάλλαξαν τις φραγκολεβαντίνικες αβρότητές τους για την παχυδερμία τους και τις ρακιές που ήπιαν, στην υγειά του κάθε θύματος που εξακολουθεί να τους πιστεύει , αποσύρθηκαν κοντά σε κάποιο παράθυρο της αίθουσας του αεροδρομίου, μακριά από αυτιά – ακόμα και στενών συνεργατών τους -  και είπαν τα δικά τους !!!
Είπαν αυτά που δεν πρέπει να ακούσει κανείς ! Γιατί ακόμα και οι …. ‘’στενοί συνεργάτες’’ κάποτε κελαηδούν και η ιστορία καταγράφει !!
Είπαν αυτά που αν τα άκουγες θα έπαιρνες τα βουνά ή τις πέτρες !! Γιατί οι υπάλληλοι  του ίδιου αφεντικού πωλούν το ίδιο προϊόν : Τη ‘’ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ’’ για το ξεπούλημά σου!!
Ετοιμάζουν κυβέρνηση ….. ‘’ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ’’ όλου του φιλοευρωπαϊκού (έτσι λένε τώρα το δωσιλογικό, φιλομερκελικό) μπλοκ. Για να σε δέσουν χειροπόδαρα και να σε παραδώσουν σκελετωμένο σκλάβο στα ευρωπαϊκά τους στρατόπεδα, που στην προμετωπίδα τους θα έχουν αντί για  τη ναζιστική επιγραφή ……’’ Αrbeit macht frei’’ ( Η εργασία σε απελευθερώνει ) !! την επιγραφή ‘’Μένουμε στην ενωμένη Ευρώπη’’.
Έτσι ώστε από τον Έλληνα και την Ελλάδα να μην απομείνει τίποτε περισσότερο  από την ανάμνηση μιας …… ‘’χαμένης πατρίδας’’!! Έτσι που να λες, συμπατριώτη, στα εγγόνια σου νοσταλγικές ιστορίες για την ομορφότερη χώρα του κόσμου που είχες για πατρίδα και τα μάτια σου να τρέχουν !!

Αυτή την κρίσιμη στιγμή, μέσα στον πανικό τους, ξέθαψαν  κάθε εργαλείο παραπλάνησης, εξαπάτησης και δολιότητας. Ξαμόλησαν εναντίον αυτού του δύσμοιρου λαού ό, τι πιο άθλιο διαθέτουν. Από μαλάκες και λεβέντες, μέχρι θεωρίες-απάτες περί δήθεν δύναμης της αποχής !! Και δυστυχώς υπάρχουν αρκετοί, οι οποίοι έχουν αναγάγει τη βλακεία τους σε ….. ‘’γνώση’’ του συντάγματος και του εκλογικού νόμου. Υποστηρίζουν πως ένα μεγάλο ποσοστό αποχής, που θα υπερβαίνει το 50 % του εκλογικού σώματος, καθιστά την εκλογική διαδικασία ως μη τελεσθείσα και το αποτέλεσμά της άκυρο !
Έλεος !! Τόση ηλιθιότητα, τόση βλακεία, πώς είναι δυνατόν να χωρά σε ένα τόσο μικρό κεφάλι, σαν το ανθρώπινο ; Αν ίσχυε αυτό τότε όλο το πολιτικό κατεστημένο θα έτρεχε να βάλει από την τσέπη του τα εισιτήρια του κάθε φουκαρά ετεροδημότη, που αδυνατεί να πάει στο χωριό του να ψηφίσει. Θα του πλήρωνε ακόμα και ξενοδοχείο πέντε αστέρων για διαμονή. Τώρα όμως του βάζουν το ένα εμπόδιο μετά το άλλο για να τον εμποδίσουν να εκφράσει τη γνώμη του γι` αυτούς.

Ας έχουν υπόψη τους όσοι κάνουν επαναστάσεις της φραπεδιάς και του διαλογισμού, του …… ‘’ωχ, αδερφέ’’, του …… ‘’να πάνε να γαμηθούν’’, του …… ‘’τίποτε δε γίνεται’’, ότι τα κομματόσκυλα και οι βολεμένοι θα πάνε να ψηφίσουν, ακόμα κι αν πρόκειται να σηκωθούν από τον τάφο. Ακόμα κι αν όλοι αυτοί ήταν δέκα μόνο άτομα - και οι μόνοι που θα είχαν ψηφίσει - οι εκλογές θα ήταν έγκυρες. Αν οι τέσσερις (4) ψήφιζαν Ν.Δ. , οι πέντε (5) ΣΥΡΙΖΑ και ο ένας (1) ΠΑΣΟΚ, τότε θα σου έλεγαν : Η Ν.Δ. έλαβε 40 %, ο ΣΥΡΖΑ 50 % και το ΠΑΣΟΚ 10 % !!! Και θα σε …… γ….κυβερνούσαν, συμπατριώτη, με μια κυβέρνηση ‘’ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ’’ ……. νααα (με το συμπάθιο)!!

Ο φόβος τους μπροστά στη δύναμη του 61,3 %, που έδειξε τα αχαμνά του στην Ευρώπη της ‘’προόδου’’, της ‘’ευημερίας’’, της ‘’σταθερότητας’’, της ‘’δικαιοσύνης’’, της ‘’αλληλεγγύης’’ και της ‘’ειρήνης’’, είναι ικανός να τους οδηγήσει σε ακραίες καταστάσεις.
Αν πίνουν τις ρακιές τους και χαριεντίζονται, είναι γιατί δεν έχουν τίποτε να μοιράσουν, εκτός από τα υπάρχοντα αυτού του λαού.
Πίνουν τις ρακιές τους σαν τους δήμιους, που πριν από κάθε εκτέλεση γίνονταν …… ‘’ντίρλα’’ (έκφραση Τσίπρα) για να πνίξουν κάθε λειτουργία του συνειδητού. Για να μη νιώθουν, να μη συναισθάνονται.

Συμπατριώτη ! Ψηφίζοντας κάποιον από όλο αυτό το συρφετολόι, που βγήκε παγανιά για ψήφο, διαλέγεις το δήμιο που θα σου πάρει αύριο το κεφάλι. Το μόνο που θα σου μείνει, σαν τελευταία αίσθηση, θα είναι η βρωμερή του ανάσα που θα μυρίζει από τις ……. ‘’ρακιές’’ της προδοσίας τους !

Και να θυμάσαι …..
Κάθε ψήφος που θα λείψει από το ΕΠΑΜ, θα είναι μαχαιριά, όχι στην πλάτη αλλά στην καρδιά του παιδιού του καθενός ! Μαχαιριά στην καρδιά της πατρίδας μας !  

Κώστας Γιαννιώτης

Μέλος του ΕΠΑΜ

Ε.ΠΑ.Μ. - Ο Δ. Καζάκης στη Ζούγκλα TV με τον Χρ. Μαζάνη. 09/09/2015.

Ε.ΠΑ.Μ. - Ο Δ. Καζάκης στο Αγρίνιο (απόσπασμα ομιλίας) 5 Σεπτεμβρίου 2015.


Βάσσης Βασίλειος: Υποψήφιος Βουλευτής στον νομό Αιτωλοακαρνανίας με το ΕΠΑΜ


Δελτίο τύπου του ΕΠΑΜ Ναυπακτίας Δωρίδας για τις εκλογές και την υποψηφιότητα της Φωτεινής Ράμμου


Πριν 4 χρόνια το 2011,  μέσα από το κίνημα των αγανακτισμένων στις πλατείες γεννήθηκε ένα μέτωπο αποφασισμένων πολιτών κινηματικού χαρακτήρα, το Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο Ε.ΠΑ.Μ.


Οι πολίτες αυτοί πέταξαν από πάνω τους την κομματική ταμπέλα που είχαν και έθεσαν πέντε προτάγματα ως οδηγό τους για να απελευθερωθεί ο τόπος, όχι μόνο από την μέγγενη των μνημονίων αλλά και από το ντόπιο διεφθαρμένο σύστημα που απομυζεί τη χώρα δεκαετίες τώρα.

Τα πέντε προτάγματα του μετώπου
1. Μη αναγνώριση ∆ηµόσιου χρέους µε βάση το διεθνές δίκαιο.
2. Κατάργηση των Μνηµονίων και ∆ανειακών Συµβάσεων µε ΕΕ και ∆ΝΤ.
3. Έξοδο από την Ευρώ και επιστροφή σε εθνικό κρατικό νόμισμα.
4. Τιµωρία όσων οδήγησαν τη χώρα στη σηµερινή κατάσταση.
5. Σύνταξη και ψήφιση νέου ∆ηµοκρατικού Συντάγµατος

Εμείς τα μέλη του είμαστε ενάντια στη λογική της ανάθεσης παίρνοντας τη ζωή στα χέρια μας μέσα από τη συμμετοχή μας σε δημοκρατικές διαδικασίες
Το μέτωπο έχει δομή άμεσης δημοκρατίας αφού οι συνελεύσεις των πυρήνων ανά τη χώρα αποτελούν το κυρίαρχο όργανο των αποφάσεων που παίρνονται σε τοπικό και πανελλήνιο επίπεδο. Μια από αυτές τις αποφάσεις ήταν και η κάθοδος ως κόμμα στις εθνικές εκλογές του 2012.

Το ΕΠΑΜ, πάντα παρόν σε όλες τις μεγαλειώδεις αντιμνημονιακές συγκεντρώσεις των ψηφοφοριών της βουλής, καλούσε με δελτία τύπου όλα τα τότε αντιμνημονιακά κόμματα, εκτός της χρυσής αυγής, να παραιτηθούν και να κατέβουν με το λαό να οργανώσουν την αντίσταση του ώστε να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι. Καμία απάντηση, και καμία κάλυψη  από τα ΜΜΕ πανελλήνιας εμβέλειας τα οποία οργανωμένα και συντεταγμένα και ειδικά τα τελευταία χρόνια αποκλείουν το ΕΠΑΜ και τον Γενικό Γραμματέα Δημήτρη Καζάκη από οποιοδήποτε πολιτικό διάλογο καθώς και τη διάδοση των πολιτικών θέσεων του μετώπου. Η κοροϊδία των κοινοβουλευτικών κομμάτων απέναντι στο λαό δεν έχει τέλος

Ύστερα και από την τελευταία μνημονιακή παρένθεση του ΣΥΡΙΖΑ με την ίδια εμμονή όπως και των προηγούμενων κυβερνήσεων στην παραμονή της χώρας στη ζώνη του ευρώ, το ΕΠΑΜ αναδεικνύεται ακόμα περισσότερο σε φάρο ελπίδας για τον λαό μας αφού το πρόγραμμα του, σταθερό και αμετακίνητο στη βάση των 5 προταγμάτων του, έχει έτοιμο το σχέδιο της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας και της απεμπλοκής από τον βραχνά του χρέους
Οι εκλογές γίνονται τόσο σύντομα μετά την 5η Ιουλίου, ώστε να αποδομήσουν το τεράστιο ΟΧΙ του ελληνικού λαού στα μνημόνια, και να νομιμοποιήσουν την δική τους υποτέλεια με την έγκρισή του, υφαρπάζοντας την ψήφο του.
Ο δεύτερος λόγος που πραγματοποιούνται οι εκλογές εσπευσμένα, είναι για να περάσει η νέα συγκυβέρνηση χωρίς να δίνει στο λαό άλλη εναλλακτική - άμεσα από τον Οκτώβριο - τα πιο επαχθή μέτρα των τελευταίων πέντε ετών, αποκρύπτοντας τη λαίλαπα που έρχεται.

Στη σύντομη προεκλογική περίοδο ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ ανταγωνίζονται ποιος θα διαχειριστεί καλύτερα το μνημόνιο με το Ποτάμι, τους ΑΝΕΛ και το ΠΑΣΟΚ να θέλουν να ΄χουν λόγο στο μοίρασμα της πίτας της εξουσίας χωρίς να υπολογίζει κανένας από αυτούς την διάλυση της ελληνικής κοινωνίας και την πλήρη υποταγή της χώρας στους δανειστές.
Το ΚΚΕ συντηρεί εντέχνως την υπάρχουσα κατάσταση έχοντας δήθεν αντιμνημονιακό και καταγγελτικό λόγο αλλά με την στάση του αποδεικνύει πως δε θέλει να αλλάξει τίποτα. 
Η Λαϊκή Ενότητα έχει στόχο να γίνει ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ. Μια αντιμνημονιακή βαλβίδα εκτόνωσης του κόσμου, μια φρούδα ελπίδα και εντέλει ένα ακόμα ανάχωμα του πολιτικού συστήματος. 

Οι δημοσιογράφοι κρύβουν έντεχνα λέξεις ή τις χρησιμοποιούν σπάνια πια, όπως φτώχεια, ανεργία, πλειστηριασμοί, ΕΝΦΙΑ, αυτοκτονίες, υπογεννητικότητα, ξεπούλημα.
Το ότι έχουν εξαφανίσει τις θέσεις του ΕΠΑΜ από τον τηλεοπτικό πολιτικό διάλογο καταδεικνύει το φόβο τους μην γίνουν περισσότερο γνωστά τα προτάγματά του και σταθεί εμπόδιο στα σχέδια ξεπουλήματος της πατρίδας μας. Ο αγώνας του μετώπου είναι συνεχής δύσκολος και επίπονος


Η Συναγωνίστρια μας Φωτεινή Ράμμου αποφάσισε να στηρίξει αυτό τον αγώνα, θέτοντας τον εαυτό της στην υπηρεσία  της πατρίδας και δεσμεύεται πως, ανεξαρτήτου αποτελέσματος, θα δώσει όλες τις δυνάμεις της για να γίνουν ευρύτερα γνωστά τα προτάγματα του μετώπου. Είναι η αρχή του τέλους τους

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΡΑΜΜΟΥ, ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ Ε.ΠΑ.Μ.

Γεννήθηκα και τελείωσα το δημοτικό στη Σίμη Ναυπακτίας – ένα μικρό χωριό όπου οι γονείς μου ήταν φτωχοί αγρότες.

Τελείωσα τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Αθήνα όπου και εργάστηκα για πέντε χρόνια σε εργοστάσιο και σε λογιστήριο.

Στα 25 μου επέστρεψα στη Ναύπακτο όπου άνοιξα μια μικρή επιχείρηση λιανικού εμπορίου την οποία διατήρησα για 24 χρόνια.

Είμαι παντρεμένη με τον Μπάμπη Νικολακόπουλο , λογιστή-φοροτεχνικό και έχουμε ένα γιο, τον Γιάννη που σπουδάζει στο οικονομικό Πανεπιστήμιο Πάτρας

Αυτό τον καιρό είμαι άνεργη-ενεργός πολίτης, σπουδάζω στο ανοικτό Πανεπιστήμιο Πάτρας στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών και ταυτόχρονα φοιτώ σε ΙΕΚ Νοσηλευτικής.

Έχω διατελέσει μέλος Δ.Σ. πολιτιστικών συλλόγων με πλούσια δράση και είμαι μέλος θεατρικής ομάδας και χορευτικού ομίλου παραδοσιακών χορών. Επίσης τα τελευταία πέντε χρόνια είμαι αντιπρόεδρος του πολύ δραστήριου αθλητικού συλλόγου Πας Ναυπάκτου(Μπάσκετ – Βόλλευ με 250 αθλούμενους) όπου προσφέρω πλούσια εθελοντική εργασία. Είμαι ιδρυτικό μέλος του Κοινωνικού Ιατρείου-Φαρμακείου Ναυπάκτου, καθώς και μέλος του κινήματος πρωτοβουλίας πολιτών Ναυπακτίας ενάντια στους πλειστηριασμούς και γενικά συμμετέχω σε όλες τις κοινωνικές εθελοντικές δράσεις στον τόπο μου

Όλη μου τη ζωή την καθορίζουν τρεις βασικοί πυλώνες, η Δημοκρατία, η ελευθερία και η αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπο, αξίες πάνω στις οποίες έχει θεμελιώσει και το ΕΠΑΜ.
Συμφωνώ απόλυτα με τα προτάγματα του μετώπου, έχω εντυπωσιαστεί με τις αναλύσεις του Δημήτρη Καζάκη και θεωρώ ότι  αποτελεί τη μοναδική ελπίδα για την υποδουλωμένη Ελλάδα και τον σκληρά δοκιμαζόμενο λαό της.
Αγωνίζομαι με όλες μου τις δυνάμεις να γνωρίσει ο κόσμος το ΕΠΑΜ και να έλθει μαζί μας.
Ορκίζομαι ότι θα παλέψω με το μέτωπο μέχρι τέλους όποιο και να είναι αυτό.

                                            
                                                                       ΚΑΛΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ

Το Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο (ΕΠΑΜ) συμμετέχει στις Εθνικές εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015, σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Στην Αιτωλοακαρνανία  κατεβαίνει ως υποψήφιος και ο Βάσσης Βασίλειος.

Παρακάτω απόσπασμα από το σύντομο χαιρετισμό της Φωτεινής Ράμμου υποψήφιας βουλευτή με το ΕΠΑΜ στο νομό Αιτωλοακαρνανίας στην σαββατιάτικη ομιλία του Δημήτρη Καζάκη στο Αγρίνιο


Πυρήνας Ε.ΠΑ.Μ. Ναυπακτίας και Δωρίδας